รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 81,274 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,890 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 519 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,686 ราย)
เสียชีวิตรวม 382 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 51,419 ราย(63.27%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,247 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,473 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,112) ปริมณฑล (529) จังหวัดอื่น ๆ (768)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ชลบุรี(1) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(2) สระแก้ว(1) ตาก(1) และ รอประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 157.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.7)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,491 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,911 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 401,326 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,903 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 432,425 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,498 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,179 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,205 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 47 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed