รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19


ณ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,891 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 67,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,799 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 85 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,172 ราย)
เสียชีวิตรวม 224 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 38,075 ราย(56.79%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,821 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,745 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,884 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (325) จังหวัดอื่น ๆ (820)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศอิตาลี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 152 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 129 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,906 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 590,055 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 402,110 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 103 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 129 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,817 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 408,713 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,788 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 13,402 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 93 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 757 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 706 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed