ไทยติดโควิดวันนี้ 1,583 ราย เสียชีวิต 15

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,583 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 65,153 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,366 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 213 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,087 ราย)
เสียชีวิตรวม 203 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 36,254 ราย(55.64%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 860 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,696 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,579 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(417) ปริมณฑล (305) จังหวัดอื่น ๆ (857)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 151 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 128.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,269 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 589,207 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 18.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 386,888 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 131 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,800 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 404,925 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,332 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,641 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 91 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 672 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 622 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 45 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed