รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,179 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 59,687 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 2,149 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 25 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,732 ราย)
เสียชีวิตรวม 163 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 33,551 ราย(56.21%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,958 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25,973 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,174 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(993) ปริมณฑล (424) จังหวัดอื่น ๆ (757)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(1) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน (2)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

– จากประเทศอินดีย 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 148 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,456 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 586,611 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 319,435 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 139 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,722 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 395,718 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,776 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,555 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 79 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 387 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed