วัชระร้องเผยชื่อตัวแทนอัยการ-กรมบัญชีกลางพิจารณาปรับลดค่าปรับเอกชนกรณีสร้างอาคารรัฐสภาล่าช้า


(25 มี.ค.64)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยมีนายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน มีวาระการประชุมคือการงดหรือปรับลดค่าปรับให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย

สำหรับกรณีนี้ถือเป็นสิทธิของบริษัทเอกชนทั่วไปที่ต้องการกำไรสูงสุด ขณะเดียวกันก็เป็นสิทธิของประชาชนเช่นกันตามรัฐธรรมนูญที่จะสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือพยานหลักฐานสำหรับการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งประชาชนมีหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการหรือเอกชนซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองตนเอง แต่ถ้าพูดแต่ปากแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ต้องไปให้การที่ป.ป.ช.ต่อไป จึงขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อผู้แทนของสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางต่อสาธารณะ ขอให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก อย่าเสียค่าโง่เหมือนโครงการอื่นๆอีก อนึ่งโครงการนี้เป็นที่สงสัยของประชาชนว่า มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่ศาลปกครองกลางเป็นเงินถึง 1,600 ล้านบาท แล้วยังจะมาของดหรือลดค่าปรับจากทางราชการอีก จะเป็นการยุติธรรมหรือ?
นายวัชระ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ได้ยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปแล้ว พร้อมชี้ว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาฯเป็นตำแหน่งอาถรรพ์ มีอดีตเลขาธิการสภาฯถูกสอบสวนในป.ป.ช.ขณะนี้อย่างน้อยถึง 2 คน เพราะทำตามผู้มีอำนาจการเมืองทั้งนั้น จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจข้าราชการได้เป็นอย่างดี