รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ได้เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้พาเยี่ยมชมซุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการนี้นาย ทวี สุรบาล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นานาประเทศทั่วโลกได้เป็นที่รู้จัก

You may have missed