นำสื่อมวลชน ร่วมทดสอบระบบการใช้งานและความพร้อมของห้องประชุมจันทรา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารของทั้งสองสำนักงาน นำสื่อมวลชน
ร่วมทดสอบระบบการใช้งานและความพร้อมของห้องประชุมจันทรา อาทิ ระบบเสียง ระบบไมโครโฟน และระบบการลงคะแนน โดยมี นายพีระ นาควิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้ข้อมูล

You may have missed