นายกฯ นักประดิษฐ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ‘สุริยะ’ นั่ง ก.อุตสาหกรรม

– ชี้เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากวงการฯ มาอย่างยาวนาน และ สนใจเรื่องนวัตกรรมโดยตลอด

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  เข้าพบปะหารือและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นายภณวัชร์นันท์ ได้กล่าวถึง การพบปะหารือกันกับ นายสุริยะ ว่า ตนได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งของนายสุริยะ และถือโอกาสนี้ มอบข้อเสนอแนะไปยังทางกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทางกระทรวง ฯ ไดัมีการผลักดันให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานหรือสถานประกอบการที่ผลิตสิ่งประดิษฐ์เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยสมาคมฯ ได้เน้นย้ำว่า อยากให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
มา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนั้น มาช่วยกันเป็นอีกแรงสนับสนุน เพื่อให้โรงงานผู้ประกอบการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้น สามารถพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการฯ ผลิตสิ่งประดิษฐ์และงานนวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในมาตรฐานอุตสาหกรรม และสร้างชื่อบนเวทีโลกได้

“การพบปะกับนายสุริยะ นอกจากแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งฯ แล้ว ทางสมาคมฯ ก็ถือโอกาสนี้มอบข้อเสนอแนะไปยังท่านรัฐมนตรีฯ ด้วย เพราะชื่อของนายสุริยะ ถือเป็นอีกชื่อหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้สนใจในสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ดังนั้น ทางสมาคมฯ เชื่อว่า งานด้านพัฒนาโรงงานสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้น จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะได้คนที่ไดัการรับการยอมรับในวงการ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม
มาบริหารกระทรวงแห่งนี้ ” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

You may have missed