นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานงานบรรพชาอุปสมบท รองประธานชมรมมัคนายกน้อยฯ ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม


นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานงานบรรพชาอุปสมบท นายปรเมศ (บอย) แซ่ลิ้ม รองประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ พัทธสีมา วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โดยมีพระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.7 จร.วัดโชติทายการามเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เป็นพระอุปัชฌาย์

งานบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่ง เช่น พันเอกหญิง นันทนา ปัญญะบูรณ์ กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษามูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ดร. เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมคณะฯ,นายณัฐกิตติ์ บัวเรือง ประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, จ่าโท ทวีทรัพย์ สุขปานกลาง รองประธานชมรมมัคนายกน้อยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และญาติมิตร

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า ซึ่งงานนี้นับเป็นการสืบสานพระศาสนาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามพุทธประเพณี และวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

You may have missed