วัชระร้องชวนเปิดผลสอบสรศักดิ์คุกคามทางเพศขร.สาวรัฐสภา


(10 มี.ค.64)เมื่อเวลา 14.35น. ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่สารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีคุกคามทางเพศข้าราชการหญิงรัฐสภา โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งที่ 39/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งข้าราชการหญิงผู้เสียหายได้ไปให้ปากคำพร้อมเอกสารหลักฐานต่อหน้าที่ปรึกษากฎหมายคือนายสมบูรณ์  ทองบุราณ อดีตสมาชิกรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง และนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังได้ไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนฯถึงพฤติการกระทำความผิดของนายสรศักดิ์  เพิ่มเติมอีกด้วย โดยพบความผิดเพิ่มเติมของนายสรศักดิ์ว่ามีการใช้โทรศัพท์ของทางราชการในการกระทำความผิดในครั้งนั้นด้วย ส่งผลให้ทางราชการต้องเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นผิดปกติในช่วงเวลาการคุกคามทางเพศ โดยโทรศัพท์มือถือของทางราชการดังกล่าวนั้น ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการแต่อย่างใด

นายวัชระ กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่าผลการสอบสวนได้ส่งตรงจากคณะกรรมการที่มีนายนัฑ ผาสุข เป็นประธานส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ผู้แทนได้แถลงผลการสอบสวนต่อผู้ร้องเรียนและประชาชนโดยเร็วที่สุดเพราะอยู่ในความสนใจของข้าราชการและสาธารณชนเป็นอย่างมาก

สำหรับมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติ ก.ร.กำหนดให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และหากมีการขยายเวลาออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ  และยังมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย  ที่จะไม่ถูกดำเนินการใดๆให้กระทบหน้าที่การงานหรือการดำรงชีวิต  ประกอบกับจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ส่งไปให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเปิดเผยความคืบหน้าผลการสอบสวนต่อสาธารณชน และหากเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ขอให้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไปโดยด่วนที่สุด

You may have missed