รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 25,809 ราย
(เพิ่มขึ้น 45 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 5 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,485 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 24,952 ราย(96.68%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 218 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 774 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
32 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(14) กรุงเทพฯ(3) นครนายก(5) นครปฐม(3) ชัยนาท(3) สระบุรี(2) ประจวบคีรีขันธ์(1) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) สมุทรปราการ(1) และอยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศเนเธอแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 113 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 89 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.5)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77,377 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 520,785 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,568 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,841ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,198 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 293,698 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,924 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 741 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed