วัชระงงหนักมาก!นายกฯตั้งธรรมนัส-นฤมล เป็นปธ.-รองปธ.สอบโครงการจะนะ ทำบิ๊กป้อมเสียหน้าครั้งใหญ่ เหตุให้ไฟเขียวโครงการแล้ว

(29 ม.ค.64)จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายร่วม เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ รวมทั้งศึกษาและทบทวนปัญหา เสนอแนะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ กล่าวว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรี กล้าลงนามแต่งตั้งร.อ.ธรรมมนัส มาเป็นประธานสอบ เพราะโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลคสช.สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ผ่านการอนุมัติจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีแล้ว และที่สำคัญคือโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ”กพต.”ตามพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาถึง 3 รอบแล้ว อำนาจหน้าที่ของกรรมการที่นายกรัฐมนตรีให้กรอบไว้ก็ผ่านการพิจารณาจากกพต.มาทั้งหมดแล้ว หากจะมีการตรวจสอบทบทวนซ้ำก็เป็นเรื่องที่ดียิ่ง  แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยไปตรวจสอบรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย หรือว่านายกรัฐมนตรีไม่ไว้วางใจการทำงานของพลเอกประวิตร ผู้เป็นพี่ใหญ่แห่งพยัคฆ์บูรพาแล้วหรือ   หากรู้ไปถึงไหน พลเอกประวิตรก็เสียหน้าถึงนั่น   ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงควรต้องทบทวนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว เพราะไม่เป็นคุณต่อความมั่นคงของรัฐบาลในขณะที่กำลังจะเกิดการอภิปรายไม่ใว้วางใจอย่างแน่นอน
และก่อนหน้านี้ก็ทราบกันโดยทั่วไปว่าร.อ.ธรรมมนัส เคยลงไปกิน นอนที่จ.สงขลาช่วงก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.มาแล้ว
ส่วนนางนฤมล ซึ่งเป็นรองประธาน นอกจากเป็นเพื่อนอาจารย์น้องภริยาของพลเอกประยุทธ์แล้ว ก็ไม่เห็นว่าจะมีองค์ความรู้ที่จะไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  หากจะตั้งกรรมการในเรื่องนี้จริงๆก็ควรรีบเปลี่ยนตัวประธานและรองประธาน อย่าให้รองนายกรัฐมนตรีน้อยใจปัญหาอื่นๆที่คาดไม่ถึงอาจติดตามมาได้

You may have missed