วัชระร้องชวนลงดาบฟันสรศักดิ์ขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาครั้งที่4 ขัดมติครม.-ผิดกม.

ที่อาคารรัฐสภานายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่สารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ 4 จำนวน 382 วัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอให้ขยายเวลาก่อสร้างนั้น โดยมีนายสรศักดิ์ เพียรเวช เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น เป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรีและบริษัทผู้รับเหมามีการจ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วง ซึ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้มีข้อเท็จจริงปรากฎว่า คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และมติ 12 ธันวาคม 2560 ว่าให้ก่อสร้างอาคาร ตลอดจนระบบอื่นๆ แล้วเสร็จภายในปี 2562 การที่อนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 4 จำนวน 382 วัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีความเห็นชอบจากสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของนายสรศักดิ์ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีสำนักงานชั่วคราวของบริษัทผู้รับเหมาช่วงตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทผู้รับเหมาตามคู่สัญญาเลขที่ 116 / 2556 การมีบริษัทผู้รับเหมาช่วง ย่อมเป็นการผิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ 116/2556 ข้อ 11 ดังนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ถูกบริษัทเอกชนนำไปกล่าวอ้างฟ้องร้องเรียกค่าโง่จากศาลปกครองกลางจากสภาฯอีก รวมทั้งขอให้สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนในกรณีผิดสัญญาต่างๆและเรียกค่าปรับเต็มจำนวนกรณีก่อสร้างล่าช้าโดยเร็วที่สุด หากได้ผลประการใดขอให้แจ้งให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับทราบต่อไปด้วย

You may have missed