ขอนแก่น -โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ 1ไร่ สวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา .อ. โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น -โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ 1ไร่
สวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา .อ. โนนศิลา จ.ขอนแก่น
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สมมาตย์ มั่งไธสงผกก.สภ.โนนศิลา ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา สภ.โนนศิลา จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา .อ. โนนศิลา สวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา .อ. โนนศิลา จ.ขอนแก่น พื้นที่ 1ไร่ เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหาร วัตถุดิบไว้อุปโภคบริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลในหน่วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำลังพลตำรวจจิตอา สภ.โนนศิลา จำนวนรวม 85 นาย ,วิทยากร ศิษย์มาบเอื้อง)592/620) ของ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร จาก อบต.หนองแวงโสกพระ,และ สภ.พล เป็นวิทยากร ครูพาทำ รวมจำนวน 10 ค ข้าราชการตำรวจ สภ.โนนศิลา จำนวน 85 นาย
พ.ต.อ.สมมาตย์ มั่งไธสง ผกก.สภ.โนนศิลา กล่าว ขอบคุณ ครูพาทำ ศิษย์มาบเอื้อง (592/620)ของ อาจารย์ .วิวัฒน์ ศัลยกำจร(อาจารย์ยักษ์)จาก อบต.หนองแวงโสกพระ และสภ.พล เป็นวิทยากร และกำลังพลตำรวจจิตอาสา สภ.โนนศิลา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ 1หน่วย 1 โรงพัก 1เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการโคกหนองนาโมเดล จัดอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง,โคกหนองนา ,,ทำคลองใส่ไก่,ปลูกพืชผักสวนครัว,