วัชระฉงนเลขาฯสภาแถลงมติกก.ตรวจการจ้างฯไม่ให้ขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาครั้งที่5 เปลี่ยนจาก6-2เป็น6-3 ได้อย่างไร หรือมาจากมือที่มองไม่เห็น?


(3 ม.ค.64)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีของนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงมติคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีนายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ เป็นประธานว่ามีมติ6ต่อ3ไม่ให้บริษัทผู้รับเหมาขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยมาก เพราะวันที่ 28 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจการจ้างฯลงมติในเรื่องนี้นับคะแนนได้ 6 ต่อ 2 ไม่ให้บริษัทผู้รับเหมาขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 5 จำนวน 133 วัน หลังจากที่ขยายมาแล้ว 4 ครั้ง จำนวน 1,874 วัน ผู้ลงมติที่เห็นด้วยกับการขยายเวลาครั้งที่ 5 คือนายธิติ  ทรงเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักโยธา กรุงเทพมหานครและนายเทเวศร์  อุตวิชัย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รวม 2 เสียงเท่านั้น ซึ่งนายธิติคือผู้เซ็นรับรองถนนราดยางใต้โครงการรถไฟฟ้าของบริษัทซิโน-ไทยนั่นเอง
ขณะที่ฝ่ายลงมติไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาตามหนังสือของสำนักกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎรประกอบ1.นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการ 2.นายศิโรจน์  แพทย์พันธุ์ 3.ว่าที่เรือตรียุทธนา สำเภาเงิน ผอ.สำนักรักษาความปลอดภัย 4.นางสาวศุภพรรัตน์  สุขพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน 5.นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 6.นายธนปรัชญ์  คงปาน นิติกร
รวมคะแนน 6 ต่อ 2 เท่านั้น  ไม่ใช่มติ 6 ต่อ 3 ตามที่นางพรพิศ  ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าคะแนนที่ลงมติไม่ให้ขยายเวลา 6 ต่อ 2 กลายมาเป็น 6 ต่อ 3 ได้อย่างไร เพราะนางพรพิศไม่ใช่คณะกรรมการตรวจการจ้างย่อมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนด้วย หรืออาจเกิดจากมือที่มองไม่เห็น จึงอยากให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงให้ชัดเจนอย่างโปร่งใสมากกว่านี้ว่าคะแนน 6 ต่อ 3 ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นปริศนานั้น มาจากไหน เพราะขนาดมติยังมีคะแนนเพิ่มขึ้นผิดจากความเป็นจริงได้ อะไรๆก็อาจเกิดขึ้นได้ และนอกจากกรณีคะแนนเสียงของบริษัทผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น ยังมีกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบให้นางพรพิศและคณะไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางพรพิศและคณะได้พบเห็นสำนักงานชั่วคราวของบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทผู้รับเหมาช่วง ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ติดกันหรือไม่ นางพรพิศทราบหรือไม่ว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ 116 /2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ข้อ11 เรื่องห้ามจ้างช่วง ห้ามผู้รับจ้างทำการจ้างผู้รับเหมาช่วง จึงขอร้องเรียนต่อนางพรพิศและคณะให้ดำเนินการกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งหลังปีใหม่เมื่อสภาฯเปิดทำการ ตนจะยื่นหนังสือเป็นหลักฐานถึงนางพรพิศอย่างเป็นทางการต่อไป

You may have missed