‘สุชาติ’เดินสายหาดบางแสน ชวนแรงงานอิสระ จ.ชลบุรี สมัคร ม.40 เข้าถึงหลักประกันสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินสายชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40“แรงงานอุ่นใจ ให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล”เชิญชวนแรงงานภาคอิสระสมัครมาตรา 40 เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40“แรงงานอุ่นใจ ให้ประกันสังคม ม. 40 ดูแล” ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในทุกภาคส่วน ในวันนี้กระทรวงแรงงาน

โดยสำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริบทของสังคมสูงวัย โดยเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ ให้ได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต เพราะแรงงานเหล่านี้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและหากกลุ่มแรงงานดังกล่าว มีความมั่นคงในชีวิตจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่งผลทางบวก ต่อระบบเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับประเทศก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติโดยรวม

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการ ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครอง ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้ง เงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับทราบ

และนำไปเผยแพร่ให้กับได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเช้า รมว.แรงงาน และคณะ ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย และร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคม ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้แรงงานอิสระได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในพื้นที่เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

 

You may have missed