มอบรางวัลประกวดภาพวาด My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลในการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน ” ณ หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. พร้อมกับมีการจัดงานนิทรรศการประกวดภาพวาด ของเด็กนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา ที่เข้ารอบแรกจำนวน 180 ภาพ


สำหรับการจัดงานนิทรรษการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ SKYMED NEWGEN เป็นโครการของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการจัดมอบรางวัลสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ และรางวัล Popular Vote พร้อมใบประกาศษณียบัตร และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านศิลปะ
ซึ่งคณะกรรมการในการตัดสินผลรางวัลในครั้งนี้เป็นศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ รายชื่อกรรมการตัดสินภาพ อาจารย์มงคล ไชยวงศ์ อาจารย์เชาว์ ชุมลาภ อาจารย์ถิรภาพ อาจสงคราม อาจารย์ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์ อาจารย์ไมตรี โพธิ์ราช อาจารย์ชิงชัย อุดมเจริญ คุณลักขณา จำปา พร้อมกันนี้ได้เชิญ อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกับนักเรียนและเยาชนที่มาเข้าร่วมงานในครั้นนี้


ทั้งนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และ เปิดนิทรรศการ “ งานศิลป์แผ่นดินไทย ” เป็นงานแสดงผลงานประเภทต่างๆของเหล่าศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยระดับชั้นแนวหน้า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซนเตอร์ สี่พระยา

*************************************************************

You may have missed