ผู้นำเมืองหลวงอาเชี่ยนที่เข้าร่วมการประชมวิถีชีวิตชาวชุมชนหัวตะเข้ และตลาดน้ำหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง

  1. (28 มิ.ย. 62) ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่นำคณะผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ THE 7TH MEETING OF GOVERNORS/MAYORS OF ASEAN CAPITALS (MGMAC 2019) ทัศนศึกษาและชมวิถีชีวิตชาวชุมชนหัวตะเข้ และตลาดน้ำหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง โดยมีคณะผู้บริหารเขตลาดกระบัง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งก่อนการลงพื้นที่ทัศนศึกษาชุมชนหัวตะเข้ และตลาดน้ำหัวตะเข้ คณะผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะ ณ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตลาดกระบัง