พรก.ขยายเวลาถึง 31 พ.ค.หัางฯ ร้านข้าว ตลาดสด เปิดได้

ศบค. มีมติฯ
(ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19)

-ให้ขยายเวลา Curfew ออกไปอีก 1 เดือน..(1-31 พค.63) ทั่วประเทศ คงเคอร์ฟิว 22.00น.-04.00น.
—————————–
-ให้เปิดร้านอาหารไม่ติดแอร์
-ร้านเสริมสวย
-ตลาดสด
-ห้างสรรพสินค้า
-เป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศ เริ่ม 4 พค.63

—————————————–
หมายเหตุ…..ทั้งนี้ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการโดยท่านนายกรํฐมนตรี..ต่อไป.(ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน ุ63)

——————

You may have missed