“ เทพไท”ค้านแนวคิดตั้ง กมธ.เพิ่ม แจกเป็น “ของชำร่วย”ให้ผู้อกหัก รมต.

เมื่อ‪เวลา 10.30น.‬ วันที่ 13 มิ.ย.2562 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเทพ ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเพิ่มคระกรรมาธิการสามัญจากเดิม35 คณะเป็น36-38 คณะเป็นอย่างน้อยเพื่อเกลี่ยตำแหน่งปรานคณะกรรมาธิการให้กับทุกพรรคการเมืองว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ไม่เห้นด้วยกับแนวคิดนี้ ส่วนตัวยังอยบากเสนอให้ลดจำนวนคณะกรรมาธิการเหลือเพียง 30 คณะเสียด้วยซ้ำ เพราะการเพิ่มจำนวนคระกรรมาธิการที่ผ่านมาในยุครัฐบาลนายทักษิณ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อปลอบใจคนที่ผิดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรี จึงทำให้มีการแยกงานกรรมาธิการในลักษณะงานซ้ำซ้อน เช่น  กรรมาธิการทหารแยกออกเป็นสามคณะ คือ กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกรรมาธิการกิจการชายแดน ทั้งที่สามกรรมาธิการนี้มีหน้าที่และลักษณะงานเดียวกัน จึงอยากเสนอให้มีเฉพาะกรรมาธิการหลักๆ เพราะการมีคระกรรมาธิการเกินจำเป็นทำให้สส.บางคนต้องสับหน้าเป็นกรรมาธิการถึง2 คณะ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน   ส่วนกรรมาธิการอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นก็ควรจะจัดตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเฉพาะเรื่องเป็นการเฉพาะกิจจะดีกว่า
ลั่น อย่าใช้สภาฯเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาจัดตั้งรัฐบาล
“ เพราะการเพิ่มคณะกรรมาธิการมากขึ้นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่ายของสภาฯโดยใช่เหตุ  ล้วนมาจากเม็ดเงินภาษีของประชาชน เพราะกรรมาธิการแต่ละคณะต้องมีห้องทำงานของประธานและคณะ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่สภาฯ  งบศึกษาดูแล เบี้ยประชุมรวมถึงสิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย  ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ที่ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อปลอบใจบรรดาคนอกหักจากตำแหน่งรัฐมนตรีและเป็นการสมนาคุณให้หัวหน้าพรรคเล็ก พรรคจิ๋ว ที่ไม่สามารถจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้ได้ครบ จึงต้องประเคนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่างๆเหล่านี้ทดแทนให้  เพราะการอาสาเข้ามาทำงานการเมืองไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จึงขอให้ทบทวนแนวคิดนี้ และไม่ควรใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาล” นายเทพไท กล่าว
/////

You may have missed