ประกันสังคม เชียงใหม่ เยี่ยมชมระบบการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 : นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นางสาว ลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ และคณะผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม ระบบการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลลานนา ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด และระบบการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด -19 ของโรงพยาบาลลานนา ที่มีห้องแยกเป็นสัดส่วน สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ออกมาตรวจด้านนอกอาคาร และห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลลานนา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทำแลปตรวจโควิด-19 ได้เองแล้ว และรู้ผลไว ภายใน 24 ชั่วโมง

พร้อมขอประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม ทุกท่าน ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากเข้าเกณฑ์สามารถใช้สิทธิตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่าปกปิดข้อมูล และอาการป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสู่ผู้อื่น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม เรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด -19 ของโรงพยาบาลลานนา ติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134 777

//// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

You may have missed