ผบก.ภ.จว.เชียงราย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย

17 เม.ย. 63 เวลา 09.40 น.
พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย โดยได้กำชับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ดังนี้
1. ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการให้การบริการประชาชนในสถานีตำรวจตามแนวทางของ ตร. ได้แก่ การดูแลความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีตำรวจ, การอำนวยความยุติธรรมและบริการที่ดีแก่ประชาชน และตามโครงการ Service minded@ police 5

2.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และหากพบว่าตนเอง มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการที่บ่งชี้ว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร่งด่วน

3.ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ และคอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาดนี้ อาจมีครอบครัวของข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและอื่นๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว

You may have missed