#ห้ามจับ..รู้ยัง!! ตร. จร.

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งกำชับให้พนักงานจราจรทั่วประเทศ ผ่อนผันการบังคับจับกุม.ผู้ขับรถทุกประเภท ที่ใบอนุญาตขับขี่ ขาดต่ออายุตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉิน.ใครที่ใบขับขี่ขาดช่วงนี้กรุณาปริ๊นคำสั่งนี้.พกติดตัวไว้ด้วยนะครับ เผื่อจราจรบางท่านไม่ทราบ จะพาลเสียเงินกันเอาง่ายๆ

You may have missed