ศูนย์ Local กทม. ทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด Quarantine– 19 ผู้กักกันโรคก่อนครบ 14 วัน


(14 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางด่านบก และเป็นสถานที่ทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด – 19 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้าจัดรถตรวจโควิด – 19 เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้บริการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด – 19 ที่ศูนย์ฯ โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่

You may have missed