พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะนายทหารและเหล่าจิตอาสา นำถุงพระราชทานไปมอบให้ประชาชน ที่ชุมชนวัดมะลิ

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 22:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะนายทหารและเหล่าจิตอาสา นำถุงพระราชทานไปมอบให้ประชาชน ที่ชุมชนวัดมะลิ ซอยจรัลสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังความปลื้มปิติแก่ชาวชุมชนวัดมะลิและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น