สภ.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง ผลการจับกุม ​10 ข้อหาหลัก

วันที่ 13 เม.ย. 2563
1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 3 ราย
2.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ราย
3.เมาสุราขับรถ -​ ราย
4.ขับรถเร็ว – ราย
5.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 3 ราย
6.อุปกรณ์ส่วนควบ 1 ราย
7.ขับรถย้อนศร – ราย
8.แซงในที่คับขัน -​ ราย
9.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ – ราย
10.โทรศัพท์ขับรถ – ราย
11.ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขอบรถของตน – ราย
รวม 8 ราย
รวมผลการจับกุมตั้งแต่ 1 -13 เม.ย. 2563
1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 35 ราย
2.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 8 ราย
3.เมาสุราขับรถ – ราย
4.ขับรถเร็ว – ราย
5.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 40 ราย
6.อุปกรณ์ส่วนควบ 9 ราย
7.ขับรถย้อนศร 4 ราย
8.แซงในที่คับขัน -​ ราย
9.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ – ราย
10.โทรศัพท์ขับรถ – ราย
11.ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถของตน – ราย
รวม 96 ราย
-ไม่มีผลการจับกุมรถควันดำแต่อย่างใด