เชียงใหม่ตั้งตุดตรวจไวรัสก่อนเข้าเมือง


“จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ถนนสายเชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองมี2จุด”
14/04/63 เวลา10.45น.กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือcovid-2019 ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุข เขตพื้นที่ สภ.สารภี บริเวณจุดตรวจฯ บริเวณต่างระดับช่องฟ้าซินเซิงและจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่างระดับดอนจั่นเขตเมือง ขาเข้าเมือง(ถนน เซียงใหม่-ลำปาง)
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในการเดินทางครับ
#จราจรเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรภาค5
#เราพร้อมบริการช่วยเหลือเคียงข้างคุณ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ