ตร.สภ.ร่องเคาะ ตั้งจุดเฝ้าระวังไวรัส

@ สภ.ร่องเคาะ จ.ลำปาง

11 เมษายน 2563 อำนวยการโดย พ.ต.ท.สิปปกราณ ทิศธรรม สว.สภ.ร่องเคาะ จ.ลำปาง มอบหมายให้จนท.ตร.สภ.ร่องเคาะ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอระดับตำบลหมู่บ้าน/ทีมตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง/จุดสกัดรอยต่อพื้นที่/จุดจอดรถสาธารณะ/ทีมตรวจตามประกาศจังหวัด ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายร่วมตั้งจุด ว.43 คัดกรองเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่อำเภอวังเหนือ 3 เส้นทาง ในส่วนเขตพื้นที่ สภ.ร่องเคาะ เขตติดต่อแจ้ห่มเพื่อเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงโควิด -19

You may have missed