ปลาดุก3 โล 100 บาท ไข่แผง 99 บาท วิทยาลัยเกษตรพังงา ขายราคาถูกช่วยชาวบ้านสู้โควิด-19

ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วทุ่ง-เมืองพังงา ติดกับทางเข้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ม.7 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายชัยพันธ์ กชกันพยันต์ รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พร้อมด้วยนักศึกษา คณะครูอาจารย์ นำผลผลิตทางการเกษตรภายในวิทยาลัยและเครือข่ายศิษย์เก่าออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ช่วยชาวบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยขายปลาดุกกิดลกรัมละ35 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาทเท่านั้น และไข่ไก่แผงละ 99 บาทรวมถึงพืชผักต่างๆ ซึ่งจะเปิดขายในช่วงเช้าของวันพฤหัสและวันศุกร์

นายชัยพันธ์ กชกันพยันต์ กล่าวว่า โครงการจำหน่ายผลผลิตราคาถูก เช่น ผัก ไข่ไก่ ปลาดุก และข้าวโพด โดยไข่ไก่จะจำหน่ายในราคาหน้าฟาร์ม ซึ่งจะเป็นไข่ไก่ที่ทางวิทยาลัยฯ เลี้ยงเองส่วนหนึ่ง และจากเครือข่าย จิตติมาฟาร์ม มาจำหน่ายวันละ 100 แผง ซื้อได้คนละ 1 แผง ส่วนปลาดุก จะจำหน่ายให้ครอบครัวละไม่เกิน 3 กิโลกรัม และยังมีผักพื้นบ้านมาจำหน่ายด้วย โดยจะจำหน่ายไปเรื่อย ๆ จนกว่าผลผลิตจะหมด แต่จะทำโครงการให้นักศึกษาฝึกงานที่ไม่สามารถไปฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด โดยจะให้นักศึกษาทั้งผ่ายพืช สัตว์ ประมง ร่วมกันสร้างผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในยามสู้ศึกกับโรคร้าย โควิด-19 กันต่อไป.

You may have missed