รองผู้ว่า กทม.เปิดแข่งขันดับเพลิง

(10 มิ.ย.62)เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

You may have missed