ตม.ชลบุรี เตรียมพร้อมบริการคนไทย และต่างชาติ ช่วงต้านโควิด คาดคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ตม.จว.ชลบุรี ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เพิ่มมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019 และให้บริการผู้มาใช้บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดเต้นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 4เต้นท์ พร้อมพัดลมไอน้ำ ระบายอากาศไว้ภายนอกอาคาร เพื่อจัดแถวให้ผู้มาใช้บริการต่อคิว โดยเว้นระยะห่างในการยืนคนละ 1 เมตร และจัดเต้นท์ให้นั่งพักคอย โดยให้จัดเก้าอี้นั่งห่างกัน 1 เมตร

2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการ และประทับตราเครื่องหมายแสดงการยืนยันว่าผ่านการตรวจแล้ว หากใครมีไข้สูงจะเชิญตัวไปตรวจที่ รพ.บางละมุงอีกครั้งหนึ่ง

3. จัดคิวผู้มาใช้บริการให้เข้าไปภายในอาคารไม่เกินครั้งละ30 คน เพื่อลดความแออัด

4.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและขัดพื้นภายในอาคารที่ทำการทุกสัปดาห์

5.จัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย และผู้มารับบริการที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย

6.จัดทำที่กั้นกระจกใสระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการทุกจุดบริการ

7.จัดหาเจลล้างมือให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการต่างๆ

8.ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางตลอดการปฏิบัติหน้าที่

9.จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่องเพื่อช่วยฟอกอากาศในอาคารให้บริสุทธิ์

10.ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี (จึดบริการพัทยา) จะย้ายจุดบริการในส่วนของผู้ที่มีความประสงค์จะขออยู่ต่อในกรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูตหรือสถานกงศุลให้การรับรอง ให้ยื่นเอกสารที่ รร.เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เลขที่ 87 หมู่ที่ 12 ถ.สุขุวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

ตวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีความเสี่ยงอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีทุกคน พร้อมและเต็มใจให้บริการประชาชนและชาวต่างชาติอย่างไม่ย่อท้อ และเต็มความสามรมารถอย่างที่สุด ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ครับ

You may have missed