ทำไมทีมแพทย์จึงไม่ต้องการเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

การเปิดเผยไทม์ไลน์ส่งผลในทางอ้อม คือ จะนำไปสู่การสืบหาตัวผู้ติดเชื้อกันเองของชุมชนว่า ผู้ติดเชื้อเป็นใคร บ้านอยู่ไหน และนำไปสู่การขับไสไล่ส่ง และสังคมรุมรังเกียจ ดั่งที่เห็นในเคสเพชรบูรณ์ ที่แม้จะรักษาหายแล้ว คนในชุมชนก็ขับไล่ไม่ให้กลับบ้าน หรือวัดบางวัดไม่ยอมรับศพผู้เสียชีวิตมาฌาปนกิจ

เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ป่วยใหม่จะหวาดกลัว และพยายามปกปิดข้อมูลประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรคแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ยิ่งปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อของทีมแพทย์จะสูงขึ้นทันที

และยิ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากขึ้นเท่าไหร่ กำลังคนที่จะดูแล และรับมือสถานการณ์การระบาดจะยิ่งหายไป

ผลสุดท้ายคือสถานการณ์การระบาดโดยรวมจะวิกฤติขึ้นเรื่อยๆ และผลเสียจะวนกลับมายังประชาชนทุกคน

บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อรับทราบไทม์ไลน์ของผู้ป่วย จะมีการประสานไปยังพื้นที่ เพื่อเข้าไปฆ่าเชื้อ หรือสั่งปิดชั่วคราวอยู่แล้ว เป็นมาตรฐานในการควบคุมการระบาด

การเปิดเผยไทม์ไลน์จะเกิดขึ้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น คือ เมื่อแพทย์ไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ติดเชื้อไปสัมผัสใครบ้างในสถานที่ที่เคยไปมา จะมีการประกาศให้ทุกคนที่เคยไปสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ ในเวลานั้นๆ รับทราบ และให้เฝ้าระวังอาการตัวเอง

ขอให้ทุกคนไว้ใจการทำงานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ cr.@เมย์ ราชสีห์ตะวันออก

You may have missed