ผู้สูงอายุเขตหลักสี่ ช่วยกันตัดเย็บ หน้ากากอนามัยผ้าสีจีวร เพื่อใช้ในกิจวัตรของสงฆ์ ป้องกัน Covid 19

สืบเนื่องจากพระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ ได้มอบ ผ้าสีจีวร ให้ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำไปตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ ที่ขาดแคลน ชมรมผู้สูงอายุหลักสี่รับไปดำเนินการ บัดนี้ ทราบ นายนิมิต วาระวรรณ์(ลุงแดง) ประธานชมรมผู้สูงอายุเขตหลักสี่ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้นำหน้ากากอนามัยสีจีวร มาร่วมทำบุญสมทบอีกด้วย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ชมรมผู้สูงอายุหลักสี่ ได้เสียสละ อุทิศเวลา ทำงานให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านกิจการทางศาสนา นับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง ด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยทั้งปวงและให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

You may have missed