เมื่อบ้านเมืองวิกฤต เจ้าหน้าที่ข้าราชการ สภากรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมเดินไปกับประชาชน เพื่อฝาวิกฤตนี้ไปให้ได้

เมื่อบ้านเมืองวิกฤต เจ้าหน้าที่ข้าราชการ สภากรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมเดินไปกับประชาชน เพื่อฝาวิกฤตนี้ไปให้ได้
คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการสภา สภากรุงเทพมหานคร ได้หารือกัน เมื่อบ้านเมืองมีวิกฤต เราจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร จึงร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังขาดอีกจำนวนมาก นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อกิจการสภา จึงได้มอบเงิน รวมทั้งผู้ร่วมบริจาค ให้กับนายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ จัดทำหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะชุมชนแออัด เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีสิทธิ์ป้องกันตัวเอง ในภาวะวิกฤตเช่นนี้

You may have missed