เยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เปลี่ยนเวลาเปิดรับ/เปิดโอกาสให้ยกเลิกได้ เริ่ม 4 เม.ย.นี้

📣📣 มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เปลี่ยนเวลาเปิดรับลงทะเบียนและเปิดโอกาสให้ยกเลิกได้ เริ่ม 4 เม.ย.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย (ณ วันที่ 2 เม.ย.63) โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ ดังนี้

📌 28 มี.ค.63 8.5 ล้านราย

📌 29 มี.ค.63 10.2 ล้านราย

📌 30 มี.ค.63 2.3 ล้านราย

📌 31 มี.ค.63 1.1 ล้านราย

📌 1 เม.ย.63 7.2 แสนราย

📌 2 เม.ย.63 6.6 แสนราย

ในภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อย

ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63 เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

เปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63 เช่นเดียวกัน

ผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป

ผู้ได้รับสิทธิขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com

☎ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144

☎ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ
via.E23FWW

You may have missed