ออมสิน เปิดโอกาสผู้มีอาชีพอิสระ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น จ่ายดอกแค่ 10 บาท ลงทะเบียนได้ 15 เม.ย. นี้

ออมสิน เปิดโอกาสผู้มีอาชีพอิสระ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น จ่ายดอกแค่ 10 บาท ลงทะเบียนได้ 15 เม.ย. นี้

31 มี.ค. 2563, 09:37

ธนาคารออมสิน ออกประกาศขอเลื่อนการลงทะเบียน และยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2563 ด้วยเกรงว่าลูกค้าจะสับสนกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนแจ้งความจำนงใช้บริการ และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น
สำหรับ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ให้บริการด้วย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ

คุณสมบัติผู้กู้ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

ขณะที่ “โครงการสินเชื่อพิเศษ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ด้วย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

You may have missed