ไทยเฮิร์บ ร่วมงาน “ อาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค ”

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำนวนกว่า 60 ชนิด เข้าร่วมงาน “ อาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค ” มหกรรมเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ ไทยเฮิร์บ นับเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผ่านกระบวนการฉายรังสี เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านสมุนไพร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีให้กับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้า สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆนี้

You may have missed