CoViD ทำชีวิต เปลี่ยน!! “ร.31รอ.” จัดระเบียบหน่วยใหม่ ยึด 9 ข้อ ‘บิ๊กแดง’ ปรับการกินอยู่ หลับนอน ของ”พลทหาร”ใหม่ ให้ปลอดภัยจาก CoViD-19

จัดแถวตอน -นั่ง-นอน ให้ห่างกัน
กินถาดหลุม แยกนั่ง
แก้วน้ำ-กระติกน้ำ-ช้อนส้อม ของใครของมัน

“ผู้การด้วง” พันเอก ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์( ผบ.ร.31 รอ.) ในพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร จ.ลพบุรี
สั่งจัดระเบียบหน่วยใหม่ เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อCoViD-19

โดยมีทั้ง พันเอก ทศพล ทิมสถิตย์
รอง ผบ.ร.31รอ. พันเอก กฤษดา หิรัญโรจน์. รอง ผบ.ร.31รอ. พันเอก มลชัย ยิ้มอยู่ เสนาธิการ ร.31 รอ. พันโท ประวิทย์ ตาลสุข รองเสธ.ร.31รอ.
พันโท สมชัย กมล ผบ.ร.31 พัน1 รอ.
พันโท รณดร โฉมวีรภัฎ ผบ.ร.31 พัน2 รอ. พันโท เชิดเกียรติ บัวผัน ผบ.ร.31 พัน3 รอ. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoViD-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้น

แม่ทัพหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 สั่งการให้ทุกหน่วย ปฏิบัติตาม
มาตรการ 9 ข้อ ตามนโยบาย บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoViD-19 ในหน่วยทหาร

คือ
1. ให้ใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร
2. จัดให้มีที่ทำความสะอาด หรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของกำลังพลอย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย
3. ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย
4. ให้มีแก้วน้ำ, กระติกน้ำดื่มส่วนตัวทุกนาย (หากจัดหาไม่ครบ ให้ใช้กระติกน้ำสนามในอัตราของหน่วยได้)
5. จัดผังที่นั่งกินข้าวในโรงเลี้ยงใหม่ โดยให้แต่ละคนนั่งเว้นระยะห่างกัน และเปลี่ยนแปลงที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน
6. ต้องมีที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย
7. โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ
8. พลทหารที่ปล่อยลาพักกลับบ้าน เมื่อกลับมาต้องมีบันทึกเป็นรายคนว่าไปที่ไหนและทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในห้วงเวลาพัก
9. ผบ.หน่วย ต้องตรวจการปฏิบัติตามนี้ด้วยตนเอง
CR..วาสนา นาน่วม

You may have missed