อยู่แต่ในบ้าน..เบอร์โทร.นี้อาจจำเป็น

ถ้าโทรถูกที่ ถูกเบอร์ เจอแน่คำตอบที่ต้องการ***

โทร 1422 : สอบถามเรื่อง COVID-19

โทร 1330 : เช็คสิทธิการรักษา

สอบถามสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. สิทธิบัตรทอง 30 บาท โทร 1330
2. สิทธิประกันสังคม โทร 1506
3. ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง 0-2127-7000

โทร 1323 : ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

ร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) : 0-2193-7041

โทร 1669 : เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน

โทรสอบถามปัญหาผู้ป่วย UCEP : 0-2872-1669

เข้าใจตรงกันนะ…!!!

You may have missed