ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภ.แม่กา จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของยังชีพและบำรุงขวัญให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงใหม้ (จิตอาสาภัยพิบัติอัคคีภัย) เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ


วันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
ได้เดินทาง มาเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงใหม้ (จิตอาสาภัยพิบัติอัคคีภัย) เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ โดยมี พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ ผกก.สภ.แม่กา จ.เชียงใหม่ ,
เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐาน ฯ , สวป.สภ.แม่กา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่กา จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ และได้ทำการมอบของยังชีพให้กับ ผู้เสียหายจากเหตุอัคคีภัย-ภัยพิบัติ) บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงและลุกลามไปยังบ้านหลังที่สองคือบ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๑ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ และบ้านเลขที่ ๒๑๔/๑ หมู่ที่ ๑ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจต่อไป

You may have missed