กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้จัดมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ออกมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจและไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19
จึงให้กำหนดมาตรการในการป้องกันก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดังนี้
1.การขึ้นอาคารที่ทำการ ภาค 1 ของข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย รวมทั้ง
ผู้มาติดต่อราชคาร ให้ไช้ประตูทางขึ้นด้านหน้าที่ทำการเพียงประตูเดียว โดยให้ปิดประตูทางขึ้นและประตูทางขึ้นด้านห้องสมุด)ที่ทำการภาค 1 ด้านหลังทุกด้าน (ประตูด้านข้างศูนย์วิทยุเอราวัณและประตูทางขึ้นด้านห้องสมุด)
2.ก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ ทุกครั้งให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
3. ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ
เมื่อผ่านการตรวจให้ติดสติ๊กเกอร์ไว้ตลอด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ผ่านการตรวจแล้ว หากผู้ใดตรวจวัดอุณหภูมิ มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเชลเชียสให้งดขึ้นอาคารที่ทำการ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
4. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรรักษาการณ์ๆ และนายสิบตำรวจเวร ๆทำหน้าที่ตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกราย ก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ ภาค1 ผู้ที่ผ่าน
การตรวจคัดกรองให้ติดสติ๊กเกอร์ ไว้ที่กระเป้าเสื้อด้านขวา หรือในที่ที่เหมาะสม ให้เห็นเด่นชัด
โดยเริ่มทำการตรวจคัดกรอง เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.ของทุกวัน หากตรวจพบผู้ใดวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วมีใช้มากกว่า 37.5 องศาเชลเชียส ให้แจ้งงดขึ้นอาคารที่ทำการ เพื่อไปพบแพทย์ พร้อมทั้งให้บันทึกชื่อ – ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในสมุดการตรวจประจำวันและรายงานนายตำรวจเวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ทราบทันที
ตำรวจเวรประจำวัน เก็บรักษาไว้ที่ห้องเวรประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ ให้ ผกก.ทุก ฝอ. แจ้งกำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายรับทราบและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่19 ม.ค.63 เป็นต้นไป

You may have missed