ร้อยเอ็ด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เตรียมพร้อมรับมือ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และการผลิตหน้ากากอนามัย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม รวม 147 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.68 (รักษาหายกลับบ้านแล้ว 38 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 108 ราย) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนต้องฝ้าระวังโรค ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 6,269 ราย โดยคัดกรองจากสนามบิน 276 ราย รักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 6,269 ราย ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 2,233 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับสถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยในช่วงนี้ ขอความร่วมมือประชาชน งดเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรค หากจำเป็นต้องไป ขอให้ระมัดระวังตัว หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากกลับมาให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ ไอ ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง อย่ากลัวที่จะบอกหมอว่าเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จะเป็นผลดีต่อผู้ปวยได้รับการวินิจฉัยรักษาโรคได้รวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำสำหรับประชาชนป้องกันโรค สำหรับประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วย หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูกไอมีเสมหะ หายใจเร็ว หอบให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรพยาบาลใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการะบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย ให้ประชาชนทั่วไป ขอให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรคเวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ และในส่วนการผลิตหน้ากากอนามัย จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

You may have missed