ครม.เตรียมประกาศมาตรการพรุ่งนี้ ดังนี้

 

#หยุดสงกรานต์
#ปิดผับ ปิดสถานบันเทิง และแหล่งชุมชน
#ปิดมหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน
#ปิดโรงเรียนไทย ทุกชนิด
#ปิดรร.นานาชาติ ทุกชนิด
#ปิดสถาบันกวดวิชาทุกชนิด (ทำเรื่องขอคืนเงิน)
#ไม่ให้จัดคอนเสริ์ต
#ไม่ให้จัดสนามกีฬา เช่นสนามมวย สนามกีฬา ททท.

ยกเว้นร้านค้า ร้านอาหารเปิดดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน
หากไม่ทำตามรัฐสั่งปิดได้
อาศัยอำนาจตาม ม.35(1)

#รัฐ ขอให้เหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาทานอาหารกลางวัน ลดจำนวนที่นั่งเพื่อให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1ม.

#ให้ work from home หรือทำงานที่บ้าน ทั้งรัฐและเอกชน

#ให้ ตลท.แจ้งเลื่อนการจัด AGM ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือใช้การประชุมผู้ถือหุ้น video conference. หากเลื่อนไม่ได้ให้มีมาตรการการจัด

รอรายละเอียดตามมติ ครม.อีกครั้ง

You may have missed