กรมราชทัณฑ์ ออกมาตรการรับมือ โควิด-19 คัดกรองเข้ม งดเยี่ยมญาติ! งดเยี่ยมญาติป้องกันโควิด-19

 

รมว.ยธ.เผยราชทัณฑ์เตรียมมาตรการรับมือ โควิด-19 คัดกรองเข้ม-งดเยี่ยมญาติ ให้เรือนจำผลิตหน้ากากผ้ามัสลิน แจกจ่ายนักโทษ-หน่วยราชการ-รพ.ขายให้ปชช
โควิด-19 – วันที่ 14 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเวชภัณฑ์ป้องกันว่า เวลานี้กรมราชทัณฑ์ ได้มีมาตรการเชิงรุกในการช่วยสังคมจากการป้องกัน โควิด 19 ด้วยการให้นักโทษที่ฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน

โดยกระบวนการผลิต ตนนั้นกำชับให้รักษาความสะอาด มีการใส่ถุงมือยาง ซึ่งถูกต้องตามสุขลักษณะ โดยเวลานี้ทัณฑสถานที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งสิ้น 78 แห่ง โดยได้รับคำแนะนำและอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข กรมอาชีวศึกษา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถผลิตได้ประมาณ 45,323 ชิ้นต่อวัน ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายไปแล้วประมาณ 400,000 ชิ้น โดยได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ว่าภายในสิ้นเดือนมี.ค. จะผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ 1 ล้านชิ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เราจะผลิตให้ผู้ต้องขังใช้ รวมถึงส่งให้หน่วยงานส่วนราชการข้างเคียงที่ร้องขอประมาณ 1 แสนชิ้น และโรงพยาบาลแม่ข่ายประมาณ 1 แสนชิ้น และที่เหลืออีก 5 แสนชิ้นจะจำหน่ายให้ประชาชนในภูมิภาคของแต่ละเรือนจำและส่วนกลาง

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถหาซื้อได้หลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊กของทัณฑสถานต่างๆ ร้านค้าทั่วประเทศกว่า 140 แห่ง รวมถึงจุดประชาสัมพันธ์เยี่ยมญาติในทุกเรือนจำด้วย

ล่าสุดมียอดการผลิตและสั่งจำหน่ายวันที่ 13 มี.ค.2563 มียอดการผลิตและแจกจ่ายให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ 375,450 คน จัดส่งโรงพยาบาล สภากาชาด และแจกจ่ายประชาชนฟรี 50,000 ชิ้น หน่วยงานภาครัฐ สั่งซื้อ 82,200 ชิ้น หน่วยงานเอกชนสั่งซื้อ 431,500 ชิ้น รวมจำนวนการผลิตและสั่งซื้อทั้งสิ้น 959,906 ชิ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะที่การป้องกัน โควิด19 ในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาตรการป้องกันสถานการณ์ ทั้ง 3 ระยะ โดยระยะแรก คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ รับย้ายและกลับจากศาลทุกรายการโดยเคร่งครัด รณรงค์ทำความสะอาดเรือนจำ งดการจัดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้ต้องขังอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

รวมทั้งพิจารณางดกิจกรรมการเยี่ยมญาติใกล้ชิดหรือกิจกรรมที่ต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเรือนจำ จัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำเพื่อช่วยงานสถานพยาบาล รวมทั้งเตรียมการจัดหาหน้ากากอนามัยหรือผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองด้วย

ส่วนระยะที่ 2 เพิ่มเติมการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คัดกรองเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกก่อนเข้าเรือนจำ จัดเตรียมห้องแยกโรคหรือพื้นที่รองรับการระบาด

ส่วนระยะที่ 3 งดการเยี่ยมญาติใกล้ชิด คัดกรองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่มีอาการน่าสงสัยไม่ให้เข้าเรือนจำ คัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้าและออกจากเรือนนอนทุกวัน และร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายตั้งคณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดและเตรียมการด้านการรักษาไว้ให้พร้อม

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3752080

You may have missed