ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลาเปิดใช้มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
เดินทางล่องภาคใต้สุดของประเทศไทยแดนสยามเมืองงามในขุนเขา ..เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. / หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษ ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ (หน. ผทพ.)
พลเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์
ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4

พล.ท.สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อย 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.

พล.ต.อาคม คงพรหม รอง แม่ทัพน้อย .4/ผบ.ฉก.ยะลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง

นายโกศล แสงสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

นายอริย์ธัช ก้องเกียรติชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง
ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา

ร.ต.ศรชัย หยิกซ้าย ประจำแผนกผลิตและเผยแพร่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

จ.ส.อ.ดุสิต บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่างภาพ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ต้อนรับ

ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง
ตั้งอยู่ที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจากเมืองเบตง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 10 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,084 กิโลเมตร

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2558
เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกไปอำเภอเบตง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง

อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงส่งเสริมให้มีการเดินทางอากาศในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาะลังกาวี และกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ เมืองเมดัน และเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

อย่าพลาดติดตามการประมวลภาพครั้งแรกในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

You may have missed