ยืนยันสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยยังไม่เข้าระยะที่ 3 พร้อมเตรียมเสนอมาตรการเข้มข้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคมนี้

รองนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยยังไม่เข้าระยะที่ 3 พร้อมเตรียมเสนอมาตรการเข้มข้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคมนี้

#ศูนย์บริหารสถานการณ์COVID19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

รองนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยยังไม่เข้าระยะที่ 3…

โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020

You may have missed