รัฐเตรียมช่วยเหลือ คนไทยในอิหร่าน และอิตาลี จากสถานการณ์ COVID-19

 

กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลีจากการระบาดของ COVID-19 ในกรณีคนไทยในอิหร่านสามารถเดินทางออกจากอิหร่านได้ตามปกติ ส่วนกรณีอิตาลี การเดินทางระหว่างเมืองหรือออกจากอิตาลีต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด คือเหตุผลด้านสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Qa1IzW

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
13 มีนาคม 2563

You may have missed