บุรีรัมย์ ทุกภาคส่วนประสานมือร่วมป้องกัน “โควิด-19” ตามแนว “Buriram Healthy”

 

บุรีรัมย์ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, พ่อค้า, ประชาชน ตื่นตัวประสานมือร่วมกันเฝ้ารังวัง และหาทางป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยยึดแนวทาง “Buriram Healthy” เพื่อเป็นเกาะป้องกันให้กับคนทั้งจังหวัด

โดยการร่วมมือและช่วยกันสอดส่อง คนในชุมชน และภายในจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 จะมีอาสามัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในทุกชุมชน ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังติดตามสำรวจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรคโควิด 19 ผู้ติดเชื้อเป็น “0”

สำหรับการทำงานจะมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำหน้าที่ เริ่มจากจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายในทุกชุมชน หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องส่งตัวไปเฝ้าระวัง และรอพิสูจน์อาการป่วยทางห้องปฏิบัติการว่าใช่อาการของโรคโควิด 19 หรือไม่ และเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดี สำหรับบุคคลที่ดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง

ทั้งนี้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้
1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ต้นแขนด้านใน
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้อื่นโดยตรง
4.ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
5.สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

You may have missed