คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน “การนำนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติที่เป็นผลสัมฤทธิ์”

ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน “การนำนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติที่เป็นผลสัมฤทธิ์” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป “การนำนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติที่เป็นผลสัมฤทธิ์” และลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามการนำนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติที่เป็นผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี รายงานข้อมูลกับคณะกรรมาธิการที่สอบถาม เรื่องแรกศูนย์ดำรงธรรม 3 อันดับแรก เรื่องเดือดร้อนทั่วไป เช่น สุนัขเห่าหอนรบกวนข้างบ้าน ไก่ขันเสียงดังรบกวน เรื่องขอความช่วยเหลือ และเรื่องแจ้งเบาะแส ผลการดำเนินการได้ข้อยุติ ร้อยละ 99 เรื่องการเพิ่มทักษะให้กับเด็กที่ไม่เรียนต่อในการศึกษาภาคบังคับ ได้ตั้งคณะทำงานโดยให้หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการชี้เป้าเด็กที่ไม่เรียนต่อ วางแผนแบ่งภารกิจเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรกนำพาไปศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานบางส่วนตัดสินใจเข้าฝึกอบรม ส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจส่งต่อให้ กศน. และสถิติจังหวัดได้ตรวจสอบอีกที พยายามดูแลให้มีอาชีพมีช่องทางไปให้ดีที่สุด ในส่วนของโรคโควิด 19 ได้ส่งตรวจหาเชื้อ 30 ราย ทั้ง 30 รายไม่พบเชื้อ การเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และแรงงานจากเกาหลีใต้ ได้วางมาตรการสอดคล้องกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่กำหนดไว้ กลุ่มที่มาจาก 2 เมืองที่แพร่ระบาด ถ้ามีไข้ ให้ไปอยู่ในสถานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ถ้าไม่มีไข้ให้ไปอยู่ State Guarantine ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ส่วนที่มาจากเมืองอื่น ๆ จากเกาหลีใต้ กระทรวงคมนาคมจะส่งมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดหาศูนย์ Local Guarantine ได้เตรียมหน่วยทหารไว้รองรับ ทางศูนย์ควบคุมโรคแจ้งให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถที่จะใช้ Home Guarantine ได้ คือ การกักกันตัวเองอยู่ที่บ้าน เรื่องการลดขยะและพลาสติก การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกทุกห้างร้านค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความร่วมมือด้วยดี และสิ่งที่ทำให้มีผลต่อเนื่อง คือ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทำเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทำในส่วนของข้าราชการทำ คือ ให้ความรู้คัดแยกขยะขาย เป็นผลดีได้บอกประชาชนว่าทางส่วนราชการก็ทำด้วย การคัดแยกขยะที่ชุมชนใช้องค์กรท้องถิ่นเป็นโซ่เชื่อมโยงประชาขนที่ทางราชการเรียนรู้มาแล้ว พาชาวบ้านทำขยะเปียกต้องคัดแยกทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ขยะรีไซเคิลนำไปคัดแยกขาย เป็นรายได้ตัวเอง หรือเป็นสวัสดิการชุมชน ขยะพิษขยะอันตราย เป็นภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะปรับระบบให้องค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อมโยง เพื่อเป็นการกำจัดที่ถูกต้องต่อไป ส่วนขยะติดเชื้อเป็นภารกิจที่จะต้องทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะวางแผนในระยะต่อไป

You may have missed