จีนคาดทดลองวัคซีนโควิด–19 ได้ภายในเมษายนนี้ พร้อมร่วมมือทั่วโลก

 

ซีอาร์ไอ รายงาน  สำนักงานกลไกร่วมกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีน จัดการแถลงข่าวว่า หลังใช้ความพยายามเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน งานวิจัยเทคโนโลยีป้องกันการระบาดของโควิด-19 ได้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้คาดว่า จีนจะเริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ภายในเดือนเมษายนนี้

ปัจจุบัน จีนได้ส่งมอบรีเอเจนต์ทดสอบการติดเชื้อแก่ปากีสถาน ญี่ปุ่น และสหภาพแอฟริกา อีกทั้งยังได้แบ่งปันแผนการรักษาโรคแก่ประชาคมโลกด้วย

 

You may have missed